Rok 2006 – Andrew Z. Fire, Craig C. Mello

W roku 2006, Nagrodę Nobla także otrzymało dwóch naukowców Andrew Z. Fire i Craig C. Mello. Wynikiem ich badań była interferencja RNA. Ściślej mówiąc, interferencja ta polega na wyłączaniu genów za pomocą dwuniciowych fragmentów RNA. Przede wszystkim pozwala na wyeliminowanie genów z komórek, co także jest niezwykle istotne dla funkcjonowania całego organizmu. Sama komisja, która […]

"Czytaj dalej » Rok 2006 – Andrew Z. Fire, Craig C. Mello