Rok 2004 – Linda B. Buck, Richard Axel

W roku 2004, Nagroda Nobla została wręczona w dziedzinie medycyny dwóm naukowcom: Lindzie B. Buck oraz Richardowi Axel. Dwójka ta, podczas swojej pracy naukowej odkryła przede wszystkim specyfikę receptorów węchowych, co z pewnością przyczyniło się do wysnucia wielu ciekawych wniosków, a także dalszych prac nad skutkami. Przede wszystkim badacze ci, wyjaśnili funkcjonowanie zmysłu węchu, co […]

"Czytaj dalej » Rok 2004 – Linda B. Buck, Richard Axel