Możliwość komentowania Rok 2006 – Andrew Z. Fire, Craig C. Mello została wyłączona

Rok 2006 – Andrew Z. Fire, Craig C. Mello

W roku 2006, Nagrodę Nobla także otrzymało dwóch naukowców Andrew Z. Fire i Craig C. Mello. Wynikiem ich badań była interferencja RNA. Ściślej mówiąc, interferencja ta polega na wyłączaniu genów za pomocą dwuniciowych fragmentów RNA. Przede wszystkim pozwala na wyeliminowanie genów z komórek, co także jest niezwykle istotne dla funkcjonowania całego organizmu. Sama komisja, która przyznaje Nagrody Nobla, podkreśliła, że dzięki odkryciu tych naukowców, mamy obecnie możliwość kontrolowania mechanizmów przepływu materiału genetycznego, co jest bardzo ważne dla funkcjonowania organizmów. Tak więc, nie ma wątpliwości, że nagroda ta należała się wyżej wymienionym naukowcom, gdyż posiadają oni wielki wkład w biologię, którego nie da się zaprzeczyć w żaden sposób. Warto także zaznaczyć, że odkrycie to przyczyniło się do stworzenia terapii genowej, co jest z pewnością niezwykle ważne. Dlatego też podkreśla się istotę tego zjawiska. Początkowo było to jedynie określenie funkcjonowania komórek, a także wynalezienie możliwości ochrony ich przed niepożądanymi wirusami, nad którymi także pracuje wielu naukowców. Najważniejsze jest to, że naukowcy wzajemnie potrafią korzystać z wyników swoich badań, a co w konsekwencji daje wielki rozwój medycyny, gdyż z roku na rok lekarze są bardziej świadomi tego, jak funkcjonują komórki, a także czy można je ochronić przed konkretnymi rodzajami wirusa. Być może jest to niewielkie zjawisko, jednak wnosi do tej dziedziny tak wiele dobrego, że warto to podkreślić, właśnie poprzez przyznanie Nagrody Nobla. Dzięki takim profesjonalnym naukowcom, możemy mieć nadzieję, że z roku na rok, w medycynie pojawiały się będą nowe lekarstwa, przeciwdziałające chorobom, które jeszcze współcześnie dotykają ludzi w sposób masowy. Im więcej takich wartościowych badań i raportów, tym więcej korzyści dla całego rozwoju medycyny, a w szerszym znaczeniu także dla społeczeństwa.

Category : noble z medycyny, view: 5263

Comments are closed.