Możliwość komentowania Rok 2004 – Linda B. Buck, Richard Axel została wyłączona

Rok 2004 – Linda B. Buck, Richard Axel

W roku 2004, Nagroda Nobla została wręczona w dziedzinie medycyny dwóm naukowcom: Lindzie B. Buck oraz Richardowi Axel. Dwójka ta, podczas swojej pracy naukowej odkryła przede wszystkim specyfikę receptorów węchowych, co z pewnością przyczyniło się do wysnucia wielu ciekawych wniosków, a także dalszych prac nad skutkami. Przede wszystkim badacze ci, wyjaśnili funkcjonowanie zmysłu węchu, co jeszcze do kilka lat temu było pewną zagadką. Największą wrażliwością węchową, co powszechnie wie niemal każdy, charakteryzują się zwierzęta. Można powiedzieć, że posługują się oni podczas swojego życia właśnie w głównej mierze zmysłem węchu. Wykazano jednak, że człowiek także wykazuje się dużą wrażliwością zmysłu węchowego i posiada umiejętność reakcji już nawet na najniższe stężenia. Główną rolę odkrywają tutaj jednak receptory węchowe, które współpracują ze specyficzną odmianą białek. Takie wnioski między innymi znajdują się w wynikach prac naukowców, którzy w roku 2004 otrzymali Nagrodę Nobla. Potwierdza to, że zmysły, tak przecież oczywiste dla człowieka, nie zostały tak naprawdę do końca zbadane jeszcze przez biologię, mnóstwo tutaj jest zagadek, a także pytań, na które badacze z pewnością jeszcze przez wiele lat będą poszukiwali odpowiedzi w swoich badaniach. Cała specyfika węchu jest dość skomplikowana, jednak wszystkie zależności i reakcje da się na podstawie tych badań wyjaśnić w sposób logiczny. Dlatego też, większość osób zdecydowania poparła przyznanie Nagrody Nobla właśnie tym naukowcom, gdyż z pewnością w dużym stopniu zapisali się oni w twórczości biologicznej, a także zmniejszyli ilość zagadek, których w tej dziedzinie nauki pozostaje bardzo wiele, także dotyczących ludzkiego ciała i umysłu, a prace nam z nimi z pewnością będą prowadzone jeszcze przez lata.

Richard Axel

Category : noble z medycyny, view: 6995

Comments are closed.