Możliwość komentowania Rok 1983 – Barbara McClintock została wyłączona

Rok 1983 – Barbara McClintock

W dziedzinie medycyny jeżeli chodzi o prestiżową Nagrodę Nobla, w roku 1983, triumfowała genetyczka amerykańska, Barbara McClintock. Wyróżnienie to przypadło jej 30 lat po swoim osiągnięciu, wówczas gdy liczyła sobie już 81 lat. Jednak warto chwilę skupić się na osiągnięciach tej uczonej, ponieważ z pewnością wniosły one wiele do dziedziny medycyny. Chodziło w badaniach przede wszystkim o potwierdzenie występowania ruchomych elementów genomu. Oczywiście takie badania mają wiele potwierdzeń naukowych, a pierwsze opracowania dotyczyły badań przeprowadzonych na cytogenetyce kukurydzy. Takie ruchome genomy nie pozostają bez znaczenia dla organizmu ludzkiego, ponieważ wyjaśniają wiele zjawisk, które do tamtej pory szczerze zastanawiały lekarzy. Przede wszystkim, dzięki takim ruchomym genom, bakterie miały możliwość przekazywania komórkom materiałów, które zmniejszały odporność na przyjmowane antybiotyki. Pozwoliło to na poznanie przyczyny, dlaczego niektóre antybiotyki nie dają efektów, kiedy są zażywane przez konkretne osoby. Oczywiście takie wyniki badań przyczyniły się do dalszych poszukiwań, w jaki sposób można niwelować taką możliwość przekazywania przez bakterie tych genomów ruchomych, gdyż wpływały one bardzo osłabiająco na organizm, przede wszystkim w momencie, kiedy został on zaatakowały przez chorobę. Oczywiście badania te zostały pomyślenie wykorzystane w kolejnych latach, a na ich podstawie zostały stworzone kolejne, dzięki którym można było wysnuć wiele wartościowych wniosków, a także opracować metody, za pomocą którym można osłabiać komórki bakteryjne. Dzięki temu, z pewnością praca genetyczki nie poszła na marne, lecz pozytywnie wykorzystana i pociągnęła za sobą wiele pozytywnych efektów.

Category : noble z medycyny, view: 4774

Comments are closed.