Faq


Czy X został nominowany jako kandydat do Nagrody Amedeo?
Feb. 2, 2011
Informacja o nominacji będzie dostępna w styczniu.

Dlaczego proces nominacji i głosowania trwa aż 7 miesięcy?
Feb. 2, 2011
Lekarze i naukowcy, którzy subskrybują Amedeo są ludźmi bardzo zajętymi. Nie można ich poprosić o uczestnictwo w nominacji i sondaże co kilka tygodni.

Ile artykułów mogę zgłosić?
Feb. 2, 2011
Jeden artykuł, dwa artykuły, trzy artykuły, jak tylko chcesz. Ale nie więcej niż 7.

Jak można kogoś mianować do nagrody Amedeo?
Feb. 2, 2011
Do nominowania kandydata, trzeba zaproszenia od Bernd Sebastian Kamps. Jeśli nie otrzymaliśmy zaproszenia, proszę otwarzyc www.amedeo.com/user/apinfo.php i sprawdzić czy jesteś w stanie uzyskać dostęp do strony nominacji. Nominację i prawo głosu ma ponad 70.000 osób, które podpisały się pod Amedeo Literatura Service w latach 1997 i 2006.

Jak wybierani są Laureaci nagrody Amedeo?
Feb. 2, 2011
Laureaci Nagrody Amedeo w 2008 r. są wybrani w czterech krokach: pierwszy krok nominacja a następnie trzy rundy głosowania. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy sprawdzić Podsumowanie Regulaminu i Harmonogram.

Kto jest uprawniony do nominacji do Nagrody Amedeo?
Feb. 2, 2011
Wszyscy autorzy artykułów opublikowanych w roku poprzednim i wymienionych w PubMed są potencjalnymi kandydatami do Nagrody Amedeo

Pojawiłem się na stronie nominacji jako "nominator", ale moje dane nie są poprawne. Jak je zmienić?
Feb. 2, 2011
Otwórz osobistą stronę nominacji i wyznacz inny artykuł. Na drugim ekranie, można zmienić swoje dane osobowe. Zobacz także procedury nominacji.

W jaki sposób rozdzielana jest nagroda pieniężna?
Feb. 2, 2011
Pierwszym zwycięzcą Nagrody Amedeo jest autor artykułu z największą liczbą punktów w ostatniej rundzie głosowania w czerwcu. Otrzymuje on premię w wysokości 30% nagrody pieniężnej. Pozostałe 70% jest dzielone między autorów trzech artykułów z największą liczbą punktów i zostaną rozdzielone według liczby zdobytych przez nich punktów zgromadzonych w ostatniej turze głosowania

view: 6814